STOP OFENSYWIE PRAWNEJ LGBT!

Komisja Europejska planuje, by związki osób tej samej płci zawarte w innym kraju Unii, był uznawane prawnie także w Polsce.
Potrzeba szybkiej i zdecydowanej reakcji polskich rodzin!

STOP OFENSYWIE PRAWNEJ LGBT!

Komisja Europejska planuje, by związki osób tej samej płci zawarte w innym kraju Unii, był uznawane prawnie także w Polsce.
Potrzeba szybkiej i zdecydowanej reakcji polskich rodzin!

OCHROŃMY POLSKIE MAŁŻEŃSTWA!

W świetle nowego unijnego dokumentu – „Strategii na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25”, w perspektywie najbliższych lat Komisja Europejska będzie dążyła do zmuszenia wszystkich państw członkowskich do uznawania związków jednopłciowych zawartych w innych krajach Unii.

Jeśli do tego dojdzie Polska będzie musiała uznać związki homoseksualne zawierane za granicą. Ale to nie wszystko: będzie zmuszona zaakceptować adopcje dzieci przeprowadzone w innych krajach przez takie pary.

De facto będzie oznaczało to zrównanie statusu związków homoseksualnych z rodzinami.

CO ZAWIERA STRATEGIA WSPARCIA RUCHU LGBTIQ?

WALKA Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB LGBTIQ

Komisja zapowiada wykorzystanie środków finansowych oraz unijnych programów, by promować pełną akceptację dla opinii i postaw osób należących do mniejszości seksualnych.

Miejscami szczególnie narażonymi na ideologiczną presję będą szkoły i zakłady pracy.

Urzędnicy unijni zamierzają również oddziaływać na instytucje kultury i sportu.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB LGBTIQ

Komisja podejmie działania na rzecz rozszerzenia listy „europrzestępstw” o przestępstwa z nienawiści i nawoływania do nienawiści skierowane przeciwko osobom LGBTIQ.

Przykładowo, samo mówienie o „ideologii LGBT” czy „ideologii gender” jest traktowane jako mowa nienawiści.

Tego typu działania będą prowadziły do cenzurowania w internecie konserwatywnych i prorodzinnych treści.

BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTW "INKLUZYWNYCH"

Komisja będzie dążyła do tego, by zmusić kraje członkowskie do uznawania „małżeństw” homoseksualnych i adopcji dzieci przez takie pary, jeśli miało to miejsce w innym państwie wspólnoty.

DZIAŁANIA NA RZECZ RÓWNOŚCI OSÓB LGBTIQ

Komisja zapowiada wsparcie takich działań nie tylko w krajach członkowskich, ale także i na całym świecie.

POTRZEBA SZYBKIEJ REAKCJI POLSKICH RODZIN!

Osiągnięcie tych celów przez Komisję Europejską będzie oznaczać dla Polski całkowity demontaż polskiego prawa rodzinnego zapisanego w Konstytucji oraz rozwiniętego w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Zaapelujmy zatem do Premiera Mateusza Morawieckiego, aby polski rząd przedstawił jasne stanowisko wobec takiego uderzenia w tożsamość małżeństwa.

Mamy już niewiele czasu, aby przygotować się na ideologiczną ofensywę i zabezpieczyć wyjątkowy status rodziny.

Potrzebny jest zdecydowany ruch wyprzedzający presję Komisji Europejskiej.

Dlatego bardzo prosimy o podpis pod poniższym apelem.

Apel w obronie polskich rodzin!

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Premier RP

Szanowny Panie Premierze,

Opublikowana niedawno przez Komisję Europejską „Strategia na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25” jest próbą podważenia pozycji i roli małżeństwa i rodziny w polskim systemie prawnym. Dlatego apeluję o jednoznaczną odpowiedź na ten dokument!

Komisja Europejska już nie po raz pierwszy dąży do zagwarantowania tzw. mniejszościom seksualnym statusu równego rodzinom opartym na małżeństwie kobiety i mężczyzny. Autorzy „Strategii” żądają wprowadzenia mechanizmu wzajemnego uznawania, a zatem dążą do tego, aby:

  • związek partnerski lub „małżeństwo” osób tej samej płci,
  • adopcja dzieci przez pary osób tej samej płci,
  • zmiana płci

dokonane w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, były uznawane przez wszystkich jej członków.

Ponadto domagają się równości związków osób określających się jako LGBTIQ w ustawodawstwie praw państw członkowskich i podkreślają, że będzie to temat w negocjacjach z państwami kandydującymi.

Osiągnięcie tych celów przez Komisję Europejską będzie oznaczać dla Polski całkowity demontaż kluczowych instytucji polskiego prawa rodzinnego, mającego swoje fundamenty w Konstytucji RP,  a rozwiniętego m.in. w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Wartości, na których jest ono oparte: małżeństwo będącego związkiem kobiety i mężczyzny, rodzina, rodzicielstwo i macierzyństwo, zostaną pozbawione należytej ochrony, a w przyszłości zastąpione tezami zaczerpniętymi z lewackiej, oderwanej od prawa naturalnego, ideologii.

Dlatego stanowczo domagam się, aby polski rząd w sposób jednoznaczny poinformował Komisję Europejską, że cele zawarte w „Strategii na rzecz równości LGBTIQ na lata 2020-25” są nie do pogodzenia z wartościami leżącymi
u podstaw polskiego ustroju!

Jest to szczególnie ważne w kontekście gróźb unijnych urzędników, deklarujących podjęcie kroków prawnych, jeśli dialog w tym zakresie nie przyniesie oczekiwanych przez nich skutków.

Państwa, które bronią porządku naturalnego tzn. małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny – a które stanowią mniejszość – mogą zatem stać się przedmiotem bezpardonowego nacisku, a może nawet i szantażu politycznego ze strony Komisji Europejskiej.

Tym bardziej liczę na Pański ruch wyprzedzający tę presję i zajęcie przez polski rząd jednoznacznego stanowiska wobec takich deklaracji.

Zbiórka podpisów została zakończona
Apel podpisało 21 712 osób

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami

Zapisz się na newsletter:

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

© Centrum Życia i Rodziny 2022